Inget kraftverk är onödigt!

Varenda damm uppfördes för att förbättra livskvaliteten för människorna.

Miljöerna är formade av människors strävan efter ökad välfärd. Varje kWh el som produceras med vattenkraft är mycket värdefull inte minst med tanke på det accelererande klimathotet. Vattenkraftsel är oslagbart! Eva Nilsson, Stödföreningen för Småskalig Vattenkraft

via Norrtälje Tidning – debatt