Utbildningar för dig som vill jobba med klimat och hållbarhet

I Västmanland Upplands Energiförening har vi på senare tid funnit stort engagemang från ungdomar. Därför tycker vi det är extra roligt att Yrkeshögskolan just i dagarna gått ut med information om deras utbildningar som skulle kunna sitta som hand i handske.

Intresset för klimat och hållbarhetsfrågor bland Sveriges ungdomar är stort. För den som vill göra skillnad och jobba med klimat- och hållbarhetsfrågor på heltid finns många utbildningar inom yrkeshögskolan.

Bredden inom YH är stor och det finns inriktningar för alla. För den som är intresserad av att jobba med klimat- och hållbarhetsfrågor finns utbildningar inom bland annat ekonomi, transport, samhällsbyggnad och teknik. Det kan handla om allt från att planera smarta och hållbara transportlösningar till att serva vindkraftverk.

– Den stora fördelen med YH-utbildningar är att de är skräddarsydda för arbetsmarknaden. Vi beviljar bara utbildningar där vi ser att det finns efterfrågan, förklarar omvärldsanalytiker Karin Åkerman på Myndigheten för yrkeshögskolan.

En av de nya utbildningarna som ges för första gången i år är en distansutbildning till soleltekniker. Men även om utbildningen ges på distans ingår det LIA-praktik, där LIA står för lärande i arbetslivet – den handledda praktikform som gäller inom YH.

Tidigare i år inleddes en historisk expansion av YH då 525 nya utbildningar och totalt 36 000 utbildningsplatser godkändes. Expansionen är den största sedan yrkeshögskolans införande 2009 och innebär att antalet årsplatser kommer öka med ca 45 procent till 2022.

Tio YH-utbildningar för dig som vill jobba med klimat- och hållbarhetsfrågor

  • Elbilsspecialist
  • Elbusstekniker
  • Hållbarhetsspecialist
  • Kyl- och värmepumpstekniker
  • Miljölogistiker
  • Miljösamordnare
  • Soleltekniker
  • Vatten- och miljötekniker
  • Vattenkrafttekniker
  • Vindkraftstekniker

Mer information och fler yrkeshögskoleutbildningar finns via yrkeshogskolan.se

Kontaktperson: Johan Lindahl, pressansvarig, 070 – 95 33 373