Toyota startar återvinningsprogram för batterilagring

Chubu Electric Power, partner med Toyota startar återvinningsprogram av NiMH and Li-ion batterier

De två företagen planerar att att återanvända batterier som samlats in från elektrifierade fordon (hybrider och elmotorer) som tillverkas av Toyota till ett cirkulärt batterilagrings-system för att möta olika utmaningar som elförsörjning kan innebära. Meningen är att programmet skall fungera och möta effektbehoven i ett komplett hållbart energiflöde. – Se mer i länken…

http://www.greencarcongress.com/2018/02/20180201-toyota.html