Mer fossila bränslen används i trafiken?

Användningen av fossila drivmedel i vägtrafiken ökade under fjolåret efter flera års nedgång. Det enligt preliminära siffror som sammanställts av 2030-sekretariatet.

– Det är en allmän högkonjunktur som gör att transporterna ökar i samhället överlag. Men det beror också på att användningen av förnyelsebara drivmedel i vägtrafiken inte längre ökar lika snabbt som det nu gjort under rätt många år. Accelerationen har mattats av och snart kanske vi till och med når en platå när det gäller användningen av förnyelsebara drivmedel som biodiesel och etanol och biogas.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6945870