Klimatuppgörelse på övertid i skuggan av Trump

Tolv timmar efter utsatt tid kom förhandlarna på FN:s klimatmöte i Bonn tidigt på lördagsmorgonen fram till en överenskommelse.

– Trumpadministrationen lyckades inte hindra de globala klimatsamtalen från att gå vidare, säger Jens Mattias Clausen vid Greenpeace till AFP.

http://omni.se/klimatuppgorelse-pa-overtid-i-skuggan-av-trump/a/VRl1XJ

http://omni.se/analyser-ekonomin-ar-pa-vag-att-ga-om-politiken/a/xRA4pj