Projekt Hemakvaponi 2019- 2021

Hemakvaponi betyder odling hemma av växter och fisk i ett slutet system, ett kretslopp. Fiskarna lever i en vattentank som med rörledningar är kopplad till en växtodlingsbädd. Växternas rötter tar upp näring direkt ur vattnet och någon plantering i jord behövs därför inte. Avföring från fiskarna ger näring till växter som i sin tur renar vattnet till fiskarna. Bortrensade växtdelar kan i många fall även användas som foder till fiskarna.

En akvaponi kan utgå från ett vanligt akvarium upp till större tankar och odlingssystem som får plats i ett garage, en källare eller ett uthus. Systemet kan kombineras med växthus eller vara helt placerat inomhus. I flerfamiljshus eller kommersiella fastigheter finns ofta lämpliga utrymmen som kan användas för ett akvaponiskt system.

Hemakvaponi är ett projekt som genomförs av Västmanland Upplands Energiförening med stöd från Leader Mälardalen där Enköpings och Västerås kommuner är med. Jordbruksverket och EU finansierar ledarerprojekt.
Under projektet genomförs flera studiecirklar, studiebesök och workshops där deltagarna får kunskap om hur en akvaponi fungerar och hur man bygger sin egen hemakvaponi. Ytterligare ett mål är att utveckla ett enkelt ”startkit” för den som vill börja med akvaponisk odling.

Ytterligare information kommer inom kort på www.hemakvaponi.se