Plast överallt och sedan…!?

Plast överallt – SVTPlay

Plast är ett fantastiskt material och samtidigt ett av våra största miljöproblem. När plasten vi älskar hamnar i naturen blir den ett hot mot både människor och djur. Hur kan det komma sig att mänskligheten ännu inte hittat någon lösning på problemet? Tysk dokumentär från 2018.

https://www.svtplay.se/video/20658192/plast-overallt