Google satsar stort med algoritmer för fusions-energi

Beräknings-algoritmen ”Optometrist algoritm”som Google Research tagit fram i samarbete med TRI ALPHA ENERGY minskar tiden det tar att beräkna de bästa sätten att producera plasma från månadsvis till bara några timmar. Dessutom reducerades energiförluster i systemet med upp till 50%.

https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/25/google-enters-race-for-nuclear-fusion-technology

http://www.nature.com/articles/s41598-017-06645-7

”Risken för katastrofala olyckor liknande exempelvis Tjernobylolyckan är obefintlig eftersom mängden bränsle i reaktorn är väldigt liten jämfört med ett konventionellt kärnkraftverk. Man räknar med att ingen som befinner sig utanför en fusionsanläggning kan behöva bli utsatt för strålning utan strålningsskyddet behövs enbart för dem som arbetar på verket. D-T-reaktionen ger inte upphov till radioaktivt avfall men material i reaktorkonstruktionen kan bli radioaktivt. Med lämpligt val av konstruktionsmaterial blir det radioaktiva avfallet förhållandevis kortlivat (upp till cirka 100 år)”.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fusionsenergi