STÖDJANDE FÖRETAG

Företag som stödjer vår verksamhet:

Du som vill synas och visa att du engagerar dig i energi- klimat- och miljöfrågan har nu möjlighet att teckna medlemskap i Västmanland Upplands Energiförening och samtidigt få ditt företag exponerat på Föreningens hemsida VUEF för företagare.
Välkommen att kontakta oss via våra kontaktpersoner:
Carl Olov Persson, Telefon: 0221-14681, E-post c.o.p @ koping.net
Gunnar Öberg, Mobil: 070-714 22 62, E-post gunnaroberg6@gmail.com


AD VVS OCH FASTIGHETSSERVICE
Skolvägen 6
121 32 Enskededalen
Telefon: 070-715 31 26


Abditum Affärsutveckling  AB
Åkerbygatan 4
745 37 Enköping
Webb: Abditum.se


ANDERSSON OCH JULLE PLÅT AB
Västeråsvägen 50
731 98 Köping
E-post: info@anderssonochjulle.se


Bixia AB
Box 1510, 
581 15 Linköping
E-post: produktion@bixia.se


CIREKO AB (svb) –
CirEko.se
E-post: a.granzell@cireko.se
Telefon: 070-580 80 35


GRUPPSOL AB
Byängsgränd 14, 3tr
12040 Årsta (Årsta Park kontorshotell)
E-post: info@gruppsol.com
Webb: https://gruppsol.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/gruppsol/


HEMSOL
E-post: kontakt @ hemsol.se

Telefon: 08-121 325 99
Webb: Hemsol.se


ELEKTRIKERN AB
E-post: Jimmy @ 380220.se
Telefon: 021-380220


HOVGÅRDEN LANTBRUK LIVSLOFTET –
livsloftet.se
E-post: gunnaroberg @ bredband2.com
Telefon: 070-7142262


KLIMATPROJEKT I MÄLARDALEN AB
klimatprojekt.se
E-post: ralf @ klimatprojekt.se


NESTOR AB
www.nestor.se 
Telefon: 070-457 68 22
E-post: eric @ nestor.se


NILA energi
Webb: http://home.koping.net/nila/
Telefon: 070 – 542 97 95
nila@koping.net


Phoenix BioPower
phoenixbiopower.com
Telefon: +46 (0)8 663 58 00
info@phoenixbiopower.com


SAD BEAR AB
sadbear.se
Telefon: 076 786 24 84
E-post: hej@sadbear.se


SCG NORDIC AB
scgnordic.se
Telefon: 073-777 30 40
E-post: fredrik.vetander @ scgnordic.se


Håkan Öqvist Form och produktion
HO-Form.se
Telefon: 070-592 03 89
E-post: hakan @ ho-form.se