Sibirien sjunker när permafrosten tinar

DN filmklipp
”Av alla världens regioner är den globala uppvärmningen som snabbast i arktiska områden. Havsisen på Norra ishavet och inlandsisen på Grönland har minskat kraftigt under de senaste åren. År 2010 skedde den största avsmältningen av inlandsis på Grönland på 30 år”. (DN).

Ett läsvärt reportage av DAGENS NYHETER och dess medarbetare

Anna-Lena Laurén är Dagens Nyheters korrespondent i Moskva. 2015 tilldelades hon Publicistklubbens pris Guldpennan. Hon har skrivit böcker om bland annat Ryssland, Kaukasien och Centralasien.

Lotta Härdelin är flerfaldigt prisbelönad fotograf som bevakat konflikthärdar, Olympiska spelen och nu senast valrörelsen i USA. 2015 fick hon andrapris i kategorin ”Vardagsliv utland” i tävlingen Årets bild och har tidigare belönats för såväl sport- som utlandsbilder.

Källa och direktlänk till reportaget

Ansök marknadsföringsbidrag – lansering av energiinnovationer

En miljon kronor att ansöka!

Energimyndigheten erbjuder stöd för marknadslansering av nya energiinnovationer som har potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Sista ansökningsdag för utlysningen är 1 september 2017. Maximalt stödbelopp per projekt är 1 miljon kronor.

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/marknadslansering-av-nya-energiinnovationer/

Google satsar stort med algoritmer för fusions-energi

Beräknings-algoritmen ”Optometrist algoritm”som Google Research tagit fram i samarbete med TRI ALPHA ENERGY minskar tiden det tar att beräkna de bästa sätten att producera plasma från månadsvis till bara några timmar. Dessutom reducerades energiförluster i systemet med upp till 50%.

https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/25/google-enters-race-for-nuclear-fusion-technology

http://www.nature.com/articles/s41598-017-06645-7

”Risken för katastrofala olyckor liknande exempelvis Tjernobylolyckan är obefintlig eftersom mängden bränsle i reaktorn är väldigt liten jämfört med ett konventionellt kärnkraftverk. Man räknar med att ingen som befinner sig utanför en fusionsanläggning kan behöva bli utsatt för strålning utan strålningsskyddet behövs enbart för dem som arbetar på verket. D-T-reaktionen ger inte upphov till radioaktivt avfall men material i reaktorkonstruktionen kan bli radioaktivt. Med lämpligt val av konstruktionsmaterial blir det radioaktiva avfallet förhållandevis kortlivat (upp till cirka 100 år)”.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fusionsenergi

 

Allt du missade, 7 maj 2017. Energidagen.

Här är allt du missade

För andra gången arrangerades en ENERGIDAG där olika aktörer och företag fick presentera sina produkter och informera allmänheten.

Arrangemanget var helt ideellt och kostnadsfritt för såväl utställare som besökare.

MEDVERKADE GJORDE:

 • Energirådgivarna Uppsala informerade om förnybar energi.
 • Upplands Energi berättade om solelsinstallation
 • Inresol, Innovationsföretag med bl.a. en spännande stirlinggenerator.
 • Electromobile Scandinavia som visade eldrift för fritidsbåtar
 • Gasolfyllarna om energilösningar utanför elnätet med hög standard året runt
 • Mälarenergi informerade om elbilsladdning
 • Nila Energi visade ej nätanslutna system och vattenburen solvärme
 • Branchföreningen Biokol Sverige visade utrustning för biokoltillverkning och gav exempel för användning.
 • Solelit visade solceller och solelinstallationer
 • DreamView Creative AB visade helt nya El-cyklar
 • Skog och Trädgård visade den senaste laddbara tekniken för elverktyg, bl.a Husqvarnas produkter
 • Kia, BMW, och Nissan vase upp el och laddhybridbilar. Tesla var förstås också representerade.

I FÖRELÄSNINGSTÄLTET: 

 • 11:30 SusAnne Mastonståle fr Inresol berättade om sterlinggeneratorn.
 • 12:00 Anders Finsholm fr Upplands Energi visade solelinstallation “Hur gör jag?” Frågestund.
 • 12:30 Energirådgivarna Daniel Boström & Staffan Gunnarsson visade upp sitt kunnande
 • 13:00 David Shorter från Gasolfyllarna berättade om energi utanför elnätet”.
PRISUTDELNING I LOTTERIET!

De som missade prisutdelningen kan kontakta!

Västmanland Upplands Energiförening
Gunnar Öberg /ordf/ 070-7142262

Mälarträ Bolist, Enköping
Hans Thorell 0171-414550

Årsmöte 2017

Medlemmarna i Västmanlands Energiförening kallas härmed till Årsmöte 2017.

Plats: Norberg Se inbjudan.
Tid: Lördag 29 april 2017 ca kl 15.30 på Norbergs Trafikskola, Myntgatan 5 A i Norberg.

Dagordning: Enligt stadgarna.
Vid årsmötet behandlas följande ärenden.
 1. Fråga om stadgeenlig kallelse skett.
 2. Val av mötesordförande och övriga funktionärer till mötet.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Redovisning av verksamhets- och revisionsberättelse. Bilagor.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Beslut om ev. arvoden och ersättningar för föreningens funktionärer.
 7. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 8. Val av ordförande i styrelsen.
 9. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 10. Val av 2 revisorer med personliga suppleanter.
 11. Val av valberedning, 3 ledamöter varav 1 sammankallande.
 12. Fastställande av årsavgiftens storlek för 2018.
 13. Övriga ärenden som mötet beslutar uppta till behandling.

För att ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgift 250:- för 2017 vara betald. Betala på BG 658-9709. Ange namn, avg. -17 och fullständiga adressuppgifter inkl. E-postadress och mob.nr för framtida E-utskick eller SMS.

Varmt Välkomna! Styrelsen Västmanland Upplands Energiförening.

 

Energidag 7 maj

Pressmeddelande 2017-04-26

Västmanland Upplands Energiförening inbjuder till Energidag den 7 maj på Mälarträ Bolist i Enköping.

Västmanland Upplands Energiförening har som syfte att ge sina medlemmar och allmänheten stöd och möjlighet att lära sig mera om de förnybara energikällor som finns tillgängliga för oss.
Föreningen informerar om produkter, metoder och teknik som tillvaratar våra möjligheter att utnyttja sådana energikällor. Även att informera om energihushållning och energifrågor i ett större sammanhang. Idag är frågan om klimatpåverkan genom förbränning av fossila bränslen ett globalt problem som berör oss alla och som kan komma att bli ödesdiger för kommande generationer.
Genom att lära oss mera kan vi välja att påverka genom vårt agerande och vår konsumtion.

Föreningen som bildades 1978 är politiskt och religiöst obunden och ingår i SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, www.sero.se).

Energidagen den 7 maj 2017 kl 10.00-15.00 arrangeras i samarbete med Mälarträ Bolist i Enköping.

För andra gången ordnar vi nu en ENERGIDAG där olika aktörer och företag får presentera sina produkter och informera allmänheten. Arrangemanget är helt ideellt och är kostnadsfritt för såväl utställare som besökare.

Bland utställarna kan nämnas:

 • Energirådgivarna Uppsala informerar om förnybar energi och svarar på frågor
 • Upplands Energi informerar om solelsinstallation
 • Inresol, Innovationsföretag med bl.a. en spännande stirlinggenerator. (se bifogad text nedan)
 • Electromobile Scadinavia som informerar om eldrift för fritidsbåtar
 • Gasolfyllarna/Sunwind informerar om produkter för ej nätanslutna elsystem
 • Mälarenergi informerar om elbilsladdning
 • Bike & Repair presenterar elcyklar mm
 • Nila Energi visar ej nätanslutna system och vattenburen solvärme
 • Solelit visar solceller och informerar om solelinstallationer
 • Skog och Trädgård visar den senaste laddbara tekniken för elverktyg
 • De större bilmärkena (bl.a. Kia, BMW, och Nissan) visar sina el och laddhybridbilar. Tesla är också representerade

Under dagen kommer några av utställarna att hålla föredrag och svara på frågor. Detaljer och tider kommer att framgå av programmet.

Västmanland Upplands Energiförening
Gunnar Öberg /ordf/ 070-7142262

Mälarträ Bolist, Enköping
Hans Thorell 0171-414550

Inresols presentation:

Inresol designar och tillverkar Stirlingmotorer som kan monteras i olika former av energisystem. Motorn kan konvertera värme till el och även drivas av förnyelsebart bränsle, exempelvis pellets.

– Att allt bränsle kan användas till två saker är unikt. Det innebär att våra användare, oavsett om det är privata brukare eller industri, blir självförsörjande i sina energisystem. Via flera systempatenterade lösningar har vi också förfinat tekniken. Det innebär att motorn har en lägre ljudnivå och kan användas i en tyst miljö samt att vi alltså kan använda förnyelsebara bränslen istället för exempelvis olja, säger SusAnne Mastonstråle, marknadsansvarig på Inresol i Gävle.

– I branschen pratar man mycket om variationerna i tillförsel av energi. Vi är beroende av temperatur, vind, antal soltimmar och så vidare, det är en utmaning. Tillskottet från oss kan ta bort dalarna i den förnybara energiförsörjningen vilket så klart gör skillnad för hela planeten, säger SusAnne Mastonstråle.
Miljöaspekten är viktig och företaget har i sin affärsidé en vision om att lanseringen av produkterna ska bidra till att ”rädda världen”. Viktig är också den grundläggande idén om att säkerställa en fortsatt industri i Sverige.

– Vi vill behålla ingenjörskunnandet och kvalitetsstämpeln i den svenska industrin. Vi gör elektroniken samt bygger och tillverkar vår motor här. Det vill vi fortsätta med, säger SusAnne Mastonstråle.
När det handlar om att sälja produkten är det däremot världsmarknaden som står i absolut fokus.

Med vänlig hälsning /SusAnne
Best regards
SusAnne Mastonstråle