Integritetspolicy för VUEF – Västmanlands Upplands Energiförening

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan använda dem.

VUEF förbehåller sig rätten att ändra denna policy vid behov och uppdatera denna sida.

Vilken information samlar vi in och varför?

Till personuppgifter räknas allt som kan kopplas till en person, dvs. namn, adress, epostadress, telefonnummer och personnummer.

För att kunna hantera medlemskap i VUEF så behöver vi medlemmarnas namn, adress (för prenumeration av tidskrift) och e-postadress (för kommunikation).

Den personuppgiftsbehandling som VUEF utför innebär registrering, hantering och sparande av uppgifter och vi följer därmed rådande lagstiftning. För medlemmar som deltar i studiecirkelverksamhet via VUEF behöver vi också samla in personnummer. Vi samlar dock bara in de uppgifter som är nödvändiga för varje enskilt tillfälle.

Personuppgifterna behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av VUEF:s berättigade intresse att utveckla föreningens verksamhet.

Vem på VUEF är personuppgiftsansvarig?

Det är föreningen styrelse, genom kassör och ordförande, som är personuppgiftsansvariga.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

VUEF säljer inte dina personuppgifter till någon. Vi delar dina personuppgifter med följande utvalda samarbetspartners parter: Sveriges energiföreningars riksorganisation SERO (för tidningsprenumeration), Studieförbundet vuxenskolan (i samband med studiecirkelarrangemang) samt lekmannarevisor. Överföringen av personuppgifterna sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

VUEF och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Medlemsregistret uppdateras årsvis och ej längre aktuella medlemmar raderas.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Du har därför rätt att kostnadsfritt begära information från VUEF om hur vi använder/behandlar de personuppgifter som rör dig. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Kontakta VUEF om du har frågor.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av bolag och föreningar som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter till VUEF

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av
dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att
kontakta oss på VUEF enligt uppgifterna nedan.

Välkommen att kontakta oss på så återkommer vi till dig inom kort.

Västmanland Upplands Energiförening VUEF
Torsvi Hovgården 6
745 99 ENKÖPING

gunnaroberg6@gmail.com

www.vuef.se

http://media.vuef.se/2023/11/Dekal_framtid-fyrkant-320px.webp