Föreningen för energi-effektivisering, solenergi, vatten- vindkraft, bioenergi och geoenergi

Vi fortsätter inspirera både medlemmar, blivande medlemmar och övriga att jobba aktivt för ett fossilfritt och resurseffektivt samhälle. Genom information och aktiviteter kan vi lära ut och stimulera ett långsiktigt tänkande beträffande vår miljö och vårt klimat.

Det är idag viktigare än någonsin tidigare att vi minimerar människans fotavtryck på vår planet och att vi snarast upphör med att överutnyttja jordens resurser. Det finns redan teknik och metoder på många områden att använda sig av för att uppnå dessa viktiga mål.

Genom vårt arbete i Föreningen kan vi skapa förutsättningar för att ny teknik och bra lösningar blir kända och sprids bland våra medlemmar och andra. I Föreningens tradition ligger bl.a. att med tekniska lösningar samla in och utnyttja solens energi till vårt behov av värme.

Med modern solcellsteknik kompletterat med olika former av energilagring kan solen också användas till belysning, kommunikation och mycket annat. Den teknik som behövs för denna omställning behöver snarast tas i bruk. Som alltid måste några gå före och visa vägen.

Bland våra medlemmar finns många som har kunnande, mod och intresse att pröva sig fram och att vara föregångare på olika områden. Detta inspirerar andra att våga pröva nytt och som de flockdjur vi är kommer allt flera att följa efter.