Inbjudan: Välkommen till uppstartsmöte för projektet; – Vindkraft i Västmanland

VKS Vindkraft AB berättar om projektet Vindpark Målarberget i Norberg – Avesta som fått tillstånd att bygga 30 vindkraftverk.

– Därefter diskussion om projektet ”Vindkraft i Västmanland – potential och förankring” som pågår från maj 2019 t.o.m. mars 2020.

Syftet är att etablera ett nätverk om vindkraft och utarbeta en vindkraftsstrategi för Västmanlands län.

Tid: 19 juni kl. 13.30 – 16.00
Plats: Mälardalens Högskola, hus U, lokal Kappa

Se länken till programmet här! http://media.vuef.se/2019/06/VindiV-land190528.pdf

Anmälan: eric.soderberg@fa21.se, 070-457 68 22